İŞİTME ENGELLİ STK ?LARI BİRLİKTE PROJESİ BAŞLADI.

Sivil toplum destek proğramı _(CSSP_II) kapsamında Van İşitme Engelliler Ve Aileleri Derneği ve İstanbul ‘dan İşitme Engelliler Ve Aileleri Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen HEARING IMPAIRED CSOs TOGETHER (İşitme Engelli STK ‘ları Birlikte )projesi 1 Nisan ‘da başladı.

Projenin genel amacı ;Sivil toplum örgütlerinin politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılmalarına katkı sağlaması ve demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir. Daha iyi bir sivil dialog ve itibar için :

*Aktif katılım için işitme engelli STK’ larının kapasitesinin artırılması,

*işitme engelliler STK’ ların kamuoyu ile dialoglarının geliştirlmesi,

*Kamuoyunda farkındalık yaratma amacıyla çalışmaların görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak,

Hedef Grup:Türkiye ‘nin yedi bölgesinden ,her bölgeden en az iki işitme engelli STK olmak üzere toplamda 14 işitme engelli STK ile konu ile ilgili kamu kurumları

Dolaylı Faydalanıcılar:14 işitme engelli STK ‘ nın üyeleri ve hedef kitlesi ilgili kamu kurumları ,diğer engelli STK ‘ları,

Bu kapsamda eğitim ve çalıştay proğramları düzenlenecektir.

İŞİTME ENGELLİ STK ?LARI BİRLİKTE PROJESİ BAŞLADI. Foto Galeri