İŞITME ENGELLI STK LARI BIRLIKTE 3.ÇALIŞTAYI

İşitme engelli STK’ların finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için savunuculuk faaliyetleri, fon sağlama, gelir çeşitlendirme ve üyelik kaydı için kampanyaların tasarlanması ve uygulanması; Uzun dönemli örgütsel ve stratejik planlar hazırlayarak sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılmasına 
 
Sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklıkları güçlendirerek birlikte tematik ortak stratejiler geliştirmeye yönelik savunuculuk gruplarının oluşturulması ve daha etkili bir savunuculuk, lobicilik ve siyasi nüfuz için bu savunuculuk gruplarının mevzuat ve iyi uygulamalar konusunda bilgisinin geliştirilmesi;
 
STK’ların toplum içindeki algısını ve etkisini ölçmek ve geliştirmek üzere araçların geliştirilmesi;
 
Çalışmalarının görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak ve daha iyi bir itibar yönetimi amacıyla STK’ların iletişim ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesi;
 
Savunuculuk ve kampanya eğitiminin alt konu başlıkları İşitme engelli STK’ların ihtiyaç ve sorunlarını tespit edildiği anket çalışması sonuçlarına gore eğitimi verecek olan uzmanla birlikte belirlenecektir. Kampanya düzenleme eğitimleri (Nasıl düzenlenir, Etkili olması için nelere dikkat edilir?, Kimlerle ortaklık yapılır? Paylaşılır? Hazırlık nasıl yapılır? Kampanyada hangi yolları kullanmak daha etkili olur? gibi altbaşlıklar içermektedir.
İŞITME ENGELLI STK LARI BIRLIKTE 3.ÇALIŞTAYI Foto Galeri