VAN?IN İLK İŞİTME ENGELSİZ EĞİTİMİ

Sivil Toplum Sektörü II ‘nin desteklediği Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile İstanbul’dan İşitme Engelliler Derneği’nin ortak çalışmasıyla, Türkiye’nin 7 bölgesinde 14 dernek katılımıyla eğitim çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada Van’da ilk defa işitme cihazı veya koklearimplant(biyonik kulak) kullanıcılara yönelik İndüksiyon Döngü Sistemi kullanıldı. Sistem İzmir’den gelen İD Türkiye firması tarafından ücretsiz olarak kuruldu.
 
Eğitim çalışmaları boyunca yerleşik olan indüksiyon döngü sistemi ile işitme engelliler,hoparlör nedeniyle yaşadıkları parazit ve ses algılamama problemlerini sona erdirip, eğitimi net bir şekilde duyup, algılayabildiler.

İndüksiyon döngü sistemleri, elektromanyetik dalgalar aracılığıyla konuşan kişinin sesini doğrudan işitme cihazına iletiyor ve kullanıcıların çevresel faktörlerden etkilenmeden iletişim kurmasını sağlıyor. Banka veznelerinden üniversitelerin amfilerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan sistem, düşük bir maliyetle kolaylıkla projelendirilip uygulanabiliyor.  70’li yılların başında geliştirilen ve 90’lı yıllardan itibaren hızla yaygınlaşan sistem, AB komisyonunca tavsiye ediliyor ve İngiltere’de taksilerde dahi zorunlu olarak kullanılıyor. Ülkemizde yaklaşık 10 yıldır kullanımda olan İD sistemleri,Erişilebilirlik standartlarından, Türkiye Standardı-9111’e göre zorunlu olmasından kaynaklı kamu binalarının yanı sıra özel sektöre ait tesislerde de (süpermarketler, oteller, eğitim kurumları)hızlayaygınlaşmayabaşladı.
 
Türkiye’de her 27 kişiden 1’i işitme cihazı kullanıyor*.İşitme cihazlarının gözle  kolaytespit edilememesi ve engellilerin sorunlarını dile getirmekten kaçınmaları, bu alandaki çalışmaları da ikinci plana itiyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin işitme cihazı kullandığı ülkemizde, indüksiyon döngü sistemleri gibi mekansal çözümlerin yaygınlaşması işitme engellilerin ekonomik ve sosyal yaşama dahil edilmesi bakımından büyük önemtaşıyor.
 
(*) Kaynak:  Türkiye İstatistikKurumu (TÜİK), 2010 SağlıkAraştırması, s. 14
 
 
Detaylı Bilgi veİletişimİçin:
 
Telefon: 0 530 513 54 08
e-posta: bilgi@idturkiye.com
www.idturkiye.com