AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE ENGELLİLERİN ADALETE EŞİT ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

Eşit haklar için izleme derneği/ESHİD ve Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği /VİED ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ‘AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE ENGELLİLERİN ADALETE EŞİT ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ ‘Projesi birlikte yürütülmüştür.Projenin birinci özel amacı, Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerini güçlendirerek engellilere yönelik ayrımcılık konusunda farkındalık geliştirmek, eşitlikçi politikalar oluşturulmak ve savunuculuğu geliştirmektir. Özel amaçlardan ikincisi, sivil toplumörgütlerinin karar alıcılar üzerinde etkide bulunarak engellilerin insan haklarının kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında odak haline gelmesini/ ana akımlaştırılmasını sağlamaktır.

Projenin uygulanacağı alanlardaki engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri, aynı zamanda hak eksenli örgütler (Kadın, çocuk, eğitim, gençlik, insan hakları) alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve bu alanda çalışan kamu kurumları, proje uygulama alanlarında bulunan yerel yönetimler ve kent konseyleri, ulusal düzeyde karar alıcılar ve ilgili paydaşlar Engelli bireyler ve engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri Engellilik alanında çalışan stk’ların örgütlenme, izleme/raporlama ve savunuculuk kapasitelerinin gelişerek engelli insan haklarının hayata geçirilmesi için güçlendi Sonuç 2 yerel ve merkezi düzeyde kamu politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında engelli haklarının odak haline gelmesine yönelik STÖ’lerin etkisi arttı, Sonuç 3 Engelli bireyler hakları ve hak arama yolları konusunda güçlendi. Sonuç 4 Toplumda engelli hakları konusunda farkındalık arttı