ENGELLI KADIN İSTIHDAM PROJESI

GENEL HEDEFLER:

İşitme engelli bireylerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin artırılması iş gücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkı sunmak.

ÖZEL HEDEFLER:

Van ilinde yaşayan işitme engelli bireylere yönelik olarak yapılacak mesleki eğitimler ,rehberlik hizmetleri,ve farkındalık çalışmaları ile onların istihdam edilebilirliklerinin ve iş gücüne katılım oranlarının artırılması:İşgücü piyasasında işitme engelli bireylere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasına katkı sunmak.