ENGELLİ KADINLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİ İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK PROJESİ

Hedef gruplar, işsiz, vasıfsız, genellikle okuma yazma bilmeyen, hiçbir iletişim yolunu yani dudak okuma ve işaret dili bilmeye, cinsel istismara açık; fakat eğitilebildikleri takdirde istihdama katılabilecek ve etrafındaki kadınları da etkileyebilecek, farkındalık yaratma kapasitesi olan  14-45 yaş arası 50 işitme engelli kadındır. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanacak (seminerler, ailelere yönelik bilinçlendirme toplantıları ve EKPSS kurslarından) 600 işitme engelli (genç ve yetişkin kadın ve erkek) bireyde ayrıca hedef grubumuzdur.
 ana faaliyetler ve sonuçlar, Projemiz 12 aylık bir süreci kapsamaktadır. Öngörülen faaliyetler; Hazırlık çalışmaları, Kariyer Rehberliği Merkezinin kurulması, Eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri, Kişisel Gelişim seminerleri; Değerlendirme  
Projemizin beklenen sonuçları ise; 
• 50 işitme engelli kadının mesleki eğitimler(galoş ve terlik ile sabun üretimi); beceri geliştime eğitimleri (Okuma-yazma, bilgisayar okuryazarlığı ve işaret dili eğitimi) ve kişisel gelişim destekleyici eğitimlerle özgüvenleri ve istihdam edilebilirlikleri arttırıldı. 
• Kurulan pazarlama ağı ile 50 işitme engelli kadının istihdamda sürekli kalmasına destek verildi. 
• 600 engelli birey rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalandı. 
• Ayrımcılığa karşı farkındalık kampanyası yapıldı. 
• Hedef kitlenin  ve ailelerinin öz güveni, bilinç düzeyi ve farkındalığı arttı
• İş verenlerin hedef kitleye yönelik önyargıları sone kalktı ve arkındalıkları arttı 
• İşitme engelli bireylerin Van ilindeki çalışabileceği iş yerlerinin, işverenlerine il dışı işitme engelli birey çalıştıran işletmelerine teknik gezi yapılarak taraflar arasında ilşetişim kanalları açıldı.
• İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirildi, 
• Rehberlik, danışmanlık, hizmetleri sağlandı, 
• İş hayatına hazırlama, CV hazırlama ve iş başvurusu, Kariyer planlama, Kişisel Gelişim, İş Hayatında ve Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çevrenin Korunması gibi konu başlıklarında seminerler vererek hedef kitlenin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı  
• Tanıtım faaliyetleri yapıldı. 
• EKPSS başvuruları ve başarı oranı arttı
• Ayrıca, derneğimiz ve paydaşlarımızın proje uygulama süreçleri ve Avrupa Birliği projeleri konusunda teknik ve mali tecrübesi arttı.