VİZYON & MİSYON

VİZYONUMUZ

Duyup konuşabilen eşit haklara sahip işitme engelli bireyler

MİSYONUMUZ

-İşitme engelli bireylerin duyup,konuşup,topluma dahil edilmesi için ;

1-Erken tanı cihazlanma ve eğitim ile işitme engellinin çözümünün en kolay engel guruplarından olduğunu yaymak,

2-İşitme engelli  eğitimi için gerekli yasal düzenlemelerin  yapılması ,uygulanması  için etkin kamuoyu  oluşturmak,

3-İşaret dili çalışmalarının  yanında sözlü iletişimin gelişimine önem verilmesi yönünde bilinç geliştirmek,

4-İşitme engellinin  sosyalleşme çabasında iş birliğine gitmek ,STK larla  kurumlar la  ağ oluşturmak,

5-Engelliliğin  kader olmaktan çıkarmak  için düzenlenecek  kampanyalarla toplumu harekete  geçirmek,

6-Gönüllülüğü teşvik etmek ,sosyal faaliyetler düzenlemek

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

-Din ,dil,ırk ,etnik köken  cinsiyet,fikir ayrımı yapmadan  bütün işitme engelli bireylere hizmet vermek

-Öz denetim  ve demokratik yapılanma

-Uzun  vadeli  hedefler  ve vizyona sahip olma,

-Tutarlılık  ve şeffaflık